Header image

Lösning i sikte för leveransproblemen

December 2017

HAGS har under året flyttat tillverkningen till sin nybyggda fabrik i Sosnowiec i södra Polen. Dessvärre har det blivit stora problem med distributionen, trots att tillverkningen fungerar. Därför har HAGS kunder drabbats av allt för långa leveranstider.

Den nya, toppmoderna fabriken samlar hela tillverkningen under ett tak, i en specialanpassad byggnad med effektiva flöden. Flytten av tillverkningen, som initierades av de amerikanska ägarna, gjordes också för att komma närmare den europeiska marknaden, där den stora tillväxtpotentialen finns för HAGS. De lägre tillverkningskostnaderna spelar också en roll, eftersom konkurrensen och prispressen är knivskarp i branschen.

Utveckling, säljorganisation, säljsupport och ekonomifunktioner finns emellertid fortfarande kvar i Aneby.

– Det största problemet har varit underbemanning, förklarar Mattias Hellqvist, försäljningsdirektör på HAGS.
– Projektplanen var alldeles för snålt tilltagen och såväl planeringsfunktion, alltså de som planerar när produkterna ska tillverkas, som distributionsavdelningen har haft på tok för lite folk. Den ursprungliga projektledaren valde också att sköta produktionsstarten utan att ta hjälp av personalen i Aneby, vilket var ett stort misstag, säger han.

Nu är en ny projektledare tillsatt, sedan ett antal veckor tillbaka. Dessutom är mängder av personal från Sverige på plats. Även många ur HAGS inhyrda personal, som tidigare gjort inhopp vid produktionstoppar i Sverige, är nu nere i Polen för att hjälpa till att beta av berget av ordrar. Det är nu över 50 personer som jobbar med leveranser just nu i Polen.

– Vi kommer även att stänga ner under julhelgerna för att inventera och styra upp organisationen en gång för alla. När vi går in i högsäsongen i skiftet mellan kvartal ett och två, räknar vi med att vara helt ikapp och på banan igen.
– Vi vill verkligen be alla våra kunder om ursäkt och även tacka för det tålamod de har visat och för fortsatt förtroende för våra produkter, säger Mattias Hellqvist.