Lek

På HAGS använder vi våra teoretiska kunskaper om lekutrustning för att skapa attraktiva lekplatser för barn och vuxna. Vi vill att våra lekprodukter ska locka till fysisk aktivitet och bidra till våra barns fysiska välbefinnande och sociala utveckling. HAGS erbjuder ett brett utbud av flexibla lekställningar och solitärer, exempelvis gungställningar, karuseller, lekhus, gungdjur, rutschbanor och klätterställningar som distribueras till destinationer över hela världen.